En aquesta ocasió vull donar una mica de protagonisme a un nom en concret: Misha Rudrastyh. Es tracta d'un desenvolupador de WordPress amb trajectòria des de 2009 fins l'actualitat, que recull en la seva web un seguit de tutorials específics per dominar ...

Holder.js

Quan es dissenya una maqueta de pàgina web, sovint no comptem amb les imatges finals . En aquests casos, on la composició prima a les fotografies, un senzill quadrat amb les mides correctes ens serveix per treballar àgilment. Això ofereix holder.js Aque ...

CSS Grid

CSS3 ofereix moltes funcionalitats per desenvolupadors i dissenyadors que vulguin marcar la diferència. Totes elles permeten incomptables aplicacions pràctiques. Una d'elles és CSS Grid. Què permet? CSS Grid permet crear graelles sense límit de files i ...