Recentment he descobert la web caniuse.com, on s’especifica l’estat de les tecnologies web existents i el seu nivell de suport i acceptació en els diferents navegadors. En aquest portal, que probablement molta gent ja coneix, ajuda a valorar i decidir si s’empra una o altra tecnologia web per aconseguir un objectiu. Programeu de gust!