En aquesta ocasió vull donar una mica de protagonisme a un nom en concret: Misha Rudrastyh. Es tracta d'un desenvolupador de WordPress amb trajectòria des de 2009 fins l'actualitat, que recull en la seva web un seguit de tutorials específics per dominar ...