JSONPlaceholder

Recentment he ampliat coneixements de JavaScript cap al domini de frameworks que ens fan la vida de programador una mica més útil. Durant un curs de AngularJS, he descobert una plataforma anomenada JSONPlaceholder, que compta amb una API pròpia creada per l’usuari de GitHub Typicode amb finalitats altruistes i educatives. La plataforma ofereix bases de dades d’exemple en JSON a fi que els desenvolupadors front-end puguin construir les seves interfícies sense contingut, només amb fragments de Lorem Ipsum estructurat.

El servidor de JSONPlaceholder està habilitat per sol·licitar-li sense problemes peticions AJAX des de llenguatges de programació i frameworks tant variats com React, Vue, Angular, Node, Rails, Swift, Android, etc.

Una bona troballa que us deixo aquí: https://jsonplaceholder.typicode.com/

Tags: No tags

Comments are closed.