Anàlisi de sentiments

Com es sent la població en general envers un concepte?

Aquesta pregunta és important per al desenvolupament d’intel·ligència artificial i també per a interfícies de veu o VUI (Voice User Interfaces). Saber el grau de plaer que connota un concepte ajuda a determinar el grau de satisfacció d’un usuari en cada moment. Les intel·ligències artificials com la de https://komprehend.io/sentiment-analysis interpreten textos i retornen la percepció general de la població envers el concepte escrit. Per fer-ho, el sistema interpreta el significat de la frase, transofrmant-la d’una escriptura natural humana a un rastre de dades computables, que processa fins a obtenir un resultat.

https://komprehend.io/sentiment-analysis <<- Molt interessant!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *