JCH Optimize Plugin – Un salvavides per al SEO en WordPress

JCH Optimize Plugin és un plugin per WordPress. La seva funció és oferir facilitats per optimitzar la web pel que fa a velocitat de càrrega. Per això, integra opcions de caché i alleugeriment de scripts CSS i JS entre altres avantatges.

Després de fer proves exhaustives amb plugins alternatius, he descobert aquest i el resultat ha estat òptim. He aconseuguit reduir el nombre de fitxers CS i JS a la mínima expressió sense generar errors de maquetació, i això ha permès una bona puntuació de la web en qüestió a Seobility Check :: https://freetools.seobility.net/en/seocheck/

Tota la informació a:

JCH Optimize Plugin

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *