Creadors de mockups!

Si mai necessiteu exhibir un mockup, he trobat diverses ebs que ofereixen gratuitament fons per a mockups. Algunes, són compatibles amb Figma també. Les llisto a continuació:

https://mockuuups.studio/
https://www.ls.graphics/free-mockups
https://smartmockups.com/
https://psdrepo.com/
https://themockup.club/
https://mockups-design.com/
https://www.mockupworld.co/

Font: https://www.instagram.com/p/CQjFvoXnVmV/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *