003_PORTFOLIO_3D

3r projecte amb three.js :: my-first-universe

Continuant amb l’aprenentatge en three.js, he seguit el tutorial de https://www.youtube.com/watch?v=Q7AOvWpIVHU&list=WL&index=7&t=2s creant un univers 3D on una càmera s’allunya del punt 0,0,0  en la mesura que l’usuari fa scroll down i s’hi apropa quan fa scroll up.

#3Dpas3

Queda com en la imatge destacada i es pot descarregar el projecte del meu repositori de GitHub a https://github.com/eduvallve/my-first-universe. Cal tenir instal·lat Node.js a l’ordinador i executar per terminal…

node install

…per instal·lar tots els mòduls de Node.js.

Finalment, per fer córrer el programa cal donar per terminal la instrucció:

npm run dev

Comments are closed.