history.pushState()

Manipular com es visualitzen les URLs d’una web canviant la part posterior al domini es pot fer de manera fàcil i ràpida amb aquesta funció de Javascript: history.pushState().

Bàsicament, la funció afegeix un nou ítem a l’historial del navegador sense recarregar la pàgina. Així es pot manipular la cadena de caràcters de la part variable de la URL (el domini no).

Compatible amb tots els navegadors convencionals, també IE. (Veure fitxa Can I Use)

Exemple Mozilla Developers:

const state = { 'page_id': 1, 'user_id': 5 }
const title = ''
const url = 'hello-world.html'

history.pushState(state, title, url)

Més info AQUÍ.

Exemple propi usant jQuery:

jQuery('document').ready(function(){
  if(jQuery('body.single-post').length>0){

    const state = window.location.pathname;
    const title = jQuery(document).find("title").text();
    const url = '/blog'+window.location.pathname;
    history.pushState(state, title, url);

  }
});
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *