EasyBacklog, ideal per SCRUM

SCRUM és una metodologia àgil de treball, mundialment coneguda i emprada per equips de desenvolupament en la que un “director” de projecte, anomenat “SCRUM Master”, dirigeix l’activitat de l’equip de treball dins de periodes breus i de manera cíclica, anomenats “sprints”. En cada periode es fa balanç de l’anterior i es marquen objectius a curt termini que cal complir.

L’objectiu d’una metodologia àgil és avançar de manera controlada i transparent en un projecte, mantenir tots els integrants informats i cooperat estretament i identificar flaqueses quan apareixen, de manera que se’ls pot posar solució més eficaçment.

Un portal des d’on gestionar els sprints és EasyBackLog:

https://easybacklog.com/

Gaudiu-lo equips!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *