Un projecte de l’estudi consistia en una pàgina web pensada pel registre de dades d’activitat dels usuaris que l’utilitzéssin. A més, comptava amb un Webview per Android i un Webview per iOS.

En una altra entrada explicaré com crear un perfil de desenvolupador per Apple, però en aquest espai vull recollir el codi bàsic perquè funcioni un webview a la primera, utilitzant Xcode 10.0 i swift 4.2.

En el fitxer “ViewController.swift“, cal col·locar el codi següent.

import UIKit
import WebKit
class ViewController: UIViewController, WKUIDelegate {

 var webView: WKWebView!

 override func loadView() {
  let webConfiguration = WKWebViewConfiguration()
  webView = WKWebView(frame: .zero, configuration: webConfiguration)
  webView.uiDelegate = self
  view = webView
 }
 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  let myURL = URL(string:"https://www.apple.com")
  let myRequest = URLRequest(url: myURL!)
  webView.load(myRequest)
 }
}