ThreeJS – animacions i 3D per a la web!

Una de les meves passions és l’animació. Una altra, internet i les pàgines web. Sempre he volgut saber com es creen les pàgines que es veuren recollides a https://www.awwwards.com, per exemple.

Un primer pas és entendre què ens ofereix ThreeJS, la llibreria de javascript que permet crear elements animats al·lucinants!

https://threejs.org/

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *