Holder.js

Quan es dissenya una maqueta de pàgina web, sovint no comptem amb les imatges finals . En aquests casos, on la composició prima a les fotografies, un senzill quadrat amb les mides correctes ens serveix per treballar àgilment. Això ofereix holder.js Aque ...