Habitualment treballo en entorns Windows i Macintosh i sovint hi ha extensions de fitxers incompatibles d’un Sistema Operatiu a l’altre. […]

Read More